Lärcentret har serviceställen på Aalto-universitetets två campus: Otnäs och Tölö.
Alla serviceställen & kontaktuppgifter
på finska | på engelska

Harald Herlin-lärcentret

Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9) är kärnan i Aalto-universitetets lärcenter. Här finns olika, mångsidiga rum för arbete, studier och andra aktiviteter.
Våningskartor: 2 | 1 | K våningen

Personal

Namn, e-postadresser och telefonnummer