Lärcentret stöder de studerande genom att hjälpa till med informationssökning och erbjuda böcker och dataset i tryckt och elektronisk form.

Informationstjänster och undervisning i informationssökning

Fråga våra informationsspecialister och/eller bli bättre på informationssökning genom vår handledning.

Läs mer på finska | på engelska

Samlingar

Böcker, tidskrifter, examensarbeten, bilder och annat material.  Tryckta och elektroniska.

Läs mer på finska | på engelska

aaltoReader

Över 150 000 e-böcker från olika vetenskapsområden.

Läs mer på finska | på engelska

Beställ material från andra bibliotek

Hittar du inte vad du söker i våra samlingar? Låt oss söka för dig.

Läs mer på finska | på engelska

Föreslå ett nytt verk

Saknar vi något viktigt?

Läs mer på finska | på engelska

Tillgängliga kursböcker

Ljudböcker, böcker i punktskrift och e-böcker för studerande.

Läs mer på finska | på engelska

Publicera och arkivera examensarbeten

Ditt arbete bevaras i Aaltodoc.

Läs mer på finska | på engelska

Tillgång till vetenskapliga artiklar, databaser och e-tidskrifter

Du kan använda våra material varifrån och när som helst med dina egna apparater.

Läs mer på finska | på engelska

Visual Resources Centre

Visual Resources Centre (VRC) ger råd och utbildning om högkvalitativa och pålitliga bildkällor för studier och forskning. I VRC-utrymmet kan du arbeta med bild- och mediebehandling eller digitalisering som självbetjäning. Dessutom kan du skanna material och låna eller titta på DVD-filmer från Lärcentrets DVD-samlingar.

Läs mer på finska | på engelska