Lärcentret hjälper forskarstuderande och forskare att nå bästa resultat.

Informationstjänster och undervisning i informationssökning

Fråga våra informationsspecialister och/eller bli bättre på informationssökning genom vår handledning.

Läs mer på finska | på engelska

Aalto Direkt

Heltäckande beställnings- och leveranstjänst för personalen vid Aaltouniversitetet.

Läs mer på finska | på engelska

Föreslå ett nytt verk

Saknar vi något viktigt?

Läs mer på finska | på engelska

Beställ en infosession

Skräddarsydda presentationer av våra tjänster för ditt team.

Läs mer på finska | på engelska

Forskning och konstnärlig verksamhet på Aalto-universitetet

Läs mer på finska | på engelska

Hantering av forskningsdata

Finansiärerna förutsätter allt oftare att en materialhanteringsplan bifogas ansökan. Läs tips om hur du kan förbättra dina möjligheter.

Läs mer på finska | på engelska

Bibliometrik

Hur synligheten och genomslaget av publikationsverksamhet jämförs och bedöms. Bibliometrik är kvantitativ forskning om vetenskaplig litteratur.

Läs mer på finska | på engelska

Open Access -publicering

Öka det vetenskapliga genomslaget av ditt arbete.

Läs mer på finska | på engelska

Publicera i Aalto-universitetets serier

Aalto-universitetet ger ut mer än 300 publikationer per år. Lärcentret informerar om hur du kan publicera ditt arbete i universitetets serier.

Läs mer på finska | på engelska

Tillgång till vetenskapliga artiklar, databaser och e-tidskrifter

Du kan använda våra material varifrån och när som helst med dina egna apparater.

Läs mer på finska | på engelska