Harald Herlin -lärcentret

Harald Herlin -lärcentret (Otnäsvägen 9) är kärnan i Aalto-universitetets lärcenter. Här finns olika, mångsidiga rum för arbete, studier och andra aktiviteter.

Lär känna Harald Herlin -lärcentret virtuellt (på svenska)

Utskrifter, skanning, kopiering, arbetsstationer, trådlösa nät & skåp med låsbara fack

Studerande och personal kan kostnadsfritt printa ut svartvita dokument på apparaterna i Printing Point. För att printa ut behöver du ett id-kort, till exempel HRT:s resekort. För att kopiera eller för att printa ut i färg behöver du ett kopieringskort som du kan köpa i Lärcentrets infopunkt.

Läs mer på finska | på engelska

Allmänna arbets- och studielokaliteter

Läs mer på finska | på engelska

Grupparbets- och mötesrum

På Lärcentret finns gott om olika typer av arbets- och grupputrymmen både för mindre och större grupper (2-20 personer).

Läs mer på finska | på engelska

Läsesal

Ett tyst rum för studier för alla kunder.

Läs mer på finska | på engelska

Studion

Gör en videopresentation eller en undervisningsvideo, som kan sparas på molnservicen Panopto. Studion fungerar med självbetjäning. Servicen är avsedd för alla som studerar eller arbetar på Aalto-universitetet.

Läs mer på finska | på engelska

VR Hub

Upplev den virtuella verkligheten med HTC Vive-utrustning.

Läs mer på finska | på engelska

Café

På Robert’s Coffee hittar du sött och salt tilltugg, drycker och handgjord glass.

Läs mer på finska | på engelska

Ordna ett möte eller ett evenemang

Du kan reservera rum för olika slags tillfällen hos oss, både slutna evenemang och sådana som är öppna för alla.

Läs mer på finska | på engelska