Uppdaterad 25.5.2020

Här följer information om våra tjänster under den tid som undantagsförhållanden pågår. Anordningar kan ändras, så följ med denna informationssida.

 

Utrymmen

Harald Herlin Lärcentret är tills vidare stängt.

 

Kundservice

Om du behöver assistans kan du ringa må – fre kl. 10-14 tel. 050 316 1011 eller skicka e-post: oppimiskeskus@aalto.fi

 

Reservering av böcker

Kunderna kan beställa böcker som finns i Lärcentrets egna samlingar. Kundservicen hämtar böcker från hyllan. Kunden ska ringa till Lärcentret efter hon har fått ett ankomstmeddelande för att komma överens om avhämtningstiden. Avhämtningstider ska vara må-fre kl. 10-14.

För att kunna göra en reservation ska du ha ett bibliotekskort. Ifall du inte ännu har ett bibliotekskort, kan du beställa ett kort via Lärcentrets kundservice. Tilläggsinfo om beställning av bibliotekskort: https://libguides.aalto.fi/lainauspalvelut/poikkeusaika. Du kan göra reservationen i https://aalto.finna.fi

 

Avhämtning av beställda böcker

Våra kunder kan i begränsad omfattning avhämta böcker från Lärcentret. En tillfälligt ordnad avhämtning av beställda böcker är möjlig från Lärcentrets huvudentré (Otnäsvägen 9). För reserverade böcker som redan finns för avhämtning i Lärcentret har sista avhämtningsdatum senarelagts till det datum som finns i meddelandet som har skickats ut om avhämtning av beställd litteratur.

Då de beställda böckerna avhämtas, skall kunden medha ett fotografiförsett ID-dokument, alltså pass, officiellt ID-kort eller körkort. Under undantagstiden är vår förhoppning att böcker avhämtas endast då det är nödvändigt.

Avhämtningen ordnas så, att kunden och personal inte är i fysisk kontakt. Avhämtningstiden överenskoms därför separat för varje kund, så att ingen köbildning uppstår. Avhämta materialet endast om Du känner Dig vara helt frisk.

 

Förnyandet och returnerande av böcker samt förseningsavgifter

Boklånens förfallodag har senarelagts till och med den 23.6., utom ifall det finns en reservering för boken. Av någon annan reserverad bok bör återlämnas. Du kan kolla dina egna lån i https://aalto.finna.fi.

Boklån kan när som helst returneras till återlämningslådan, som finns till vänster om Lärcentrets huvudingång, vid sidoingången mot Otnäsvägen.

Förseningsavgifter uppbärs om en lånad bok har förnyats eller returnerats för sent.

Fjärrlåneservicen och bokanskaffning

Via vår fjärrlåneservice kan artiklar beställas från hem- eller utlandet, samt tryckt litteratur från inhemska bibliotek. Det kan finnas begränsningar om hur material är tillgängligt. Tryckt litteratur anskaffas fortfarande normalt, och inkomna nya böcker finns efter beställning  till avhämtning via Lärcentrets avhämtningsservice

 

Användning av elektroniska material

Aalto-universitetets studeranden och personal kan också under den rådande undantagstiden använda våra licensierade elektroniska material genom att logga in med sitt eget Aalto-ID. Mera info: http://libguides.aalto.fi/e-aineistot

 

Examensarbeten

Examensarbeten i elektronisk form finns i Aaltodoc-dokumentarkivet, där de finns tillgängliga ifall upphovsmannen har givit tillstånd till det. Mer info: http://libguides.aalto.fi/opinnaytteet

De elektroniska examensarbetena utan utgivningstillstånd i öppet nät kan på begäran skickas till kunden via e-post. Kunden ska då skicka begäran till Lärcentret till adressen: oppimiskeskus@aalto.fi

Arkiverade examensarbeten, av vilka endast en tryckt version finns, kan beställas för läsning i Lärcentret. Tilläggsinfo: https://libguides.aalto.fi/lainauspalvelut/poikkeusaika