Uppdaterad 27.3.2020

Här följer information om våra tjänster under den tid som undantagsförhållanden pågår. Informationen kan uppdateras, så följ med denna informationssida.

Harald Herlin-lärcentret är stängt 17.3. – 13.4. 2020.

Aalto-universitetets studeranden och personal har möjlighet att i begränsad mån beställa och avhämta tryckt material från Lärcentret. En tllfälligt ordnad avhämtning av beställda böcker är möjlig från Lärcentrets huvudentré (Otnäsvägen 9). Tjänsten gäller enbart böcker som finns till hands i Lärcentret, och beställningar av böcker kan göras från den 26.3. 2020 (avhämtning tidigast 30.3.) Vår kundbetjäning är per telefon i kontakt med kunder som gör beställningar av böcker, och per telefon avtalas om en särskild avhämtningstid för varje kund, endast vardagar må-fre 10-14. Då de beställda böckerna avhämtas, skall kunden precist iaktta den avtalade avhämtningstiden och skall medha ett fotografiförsett ID-dokument, alltså pass, officiellt ID-kort eller körkort. Under undantagstiden är vår förhoppning att böcker avhämtas endast då det är nödvändigt.

Avhämtningen ordnas så, att kunden och personal inte är i fysisk kontakt. Avhämtningstiden överenskoms därför separat för varje kund, så att ingen köbildning uppstår. Kunderna uppmanas därför följa avtalad avhämtningstid precist. Avhämta materialet endast om Du känner Dig vara helt frisk.

Under den rådande undantagstiden kan böcker beställas och förnyas i webadressen https://aalto.finna.fi. Då boklån förnyas blir nytt förfallodatum tidigast den 16.4. 2020. Ifall förnyandet av ett lån via Aalto Finna inte lyckas, tag då kontakt med vår kundservice. För de redan hämtade beställda böckernas del är avhämtningsdatum nu ändrad till den 24.4. 2020. Ifall du önskar avhämta en för dig redan hämtad reserverad bok tidigare, tag då kontakt med vår kundservice (kontaktuppgifter i slutet av denna info).

Boklån (eller fjärrlån) kan närsomhelst returneras till återlämningslådan, som finns till vänster om Lärcentrets huvudingång, vid sidoingången mot Otnäsvägen, som också är ingången för inträdet kl 07-24.

Ifall förseningsavgifter har tillkommit under undantagstiden, på grund av att lån inte har kunnat återlämnas eller förnyas, tag då kontakt med vår kundservice. Huvudregeln är att dessa avgifter då tas bort.

Fjärrlåneservicen betjänar tills vidare enbart Aalto-universitetets studeranden och personal, samt andra bibliotek.

Aalto-universitetets studeranden och personal kan också under den rådande undantagstiden använda våra licensierade elektroniska material genom att logga in med sitt eget Aalto-ID. Mera info: http://libguides.aalto.fi/e-aineistot

Examensarbeten i elektronisk form finns i Aaltodoc-dokumentarkivet, där de finns tillgängliga ifall upphovsmannen har givit tillstånd till det. Mer info: http://libguides.aalto.fi/opinnaytteet

Om du behöver assistans kan du ringa vårt servicenummer 050-3161011 vardagar må-fre 10-14,  eller skicka email till adressen: oppimiskeskus@aalto.fi

Senaste info om koronaviruset för Aalto-universitetets studeranden och anställda: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset