Arkisto

Arkisto vastaa pysyvästi tai pitkään (yli kymmenen vuotta) säilytettävien asiakirjojen ja opetuksen, tutkimuksen ja toiminnan tuloksena syntyvien kuva- ja esineaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä, digitoinnista, tietopalvelusta ja arkistokäytäntöjen ohjeistuksesta.

Aalto-yliopiston arkisto on kaikille tutkijoille avoin arkisto. Arkistopalvelujen tehtävänä on yliopiston asiakirjallisen perinnön säilyttäminen ja siihen pohjautuvan tutkimuksen edistäminen. Otaniemessä sijaitsevasta arkiston toimipisteestä löydät Aalto-yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) ja näiden edeltäjien kokoelmat, sekä lukuisia koulujen toimialaan liittyviä yksityisarkistoja.

VRC

Visual Resources Centre on Harald Herlin -oppimiskeskuksessa toimiva kuva- ja media-aineistojen tuottamiseen ja visuaalisten aineistojen käyttöön keskittyvä palvelu. VRC-palvelussa voi tutustua myös sopimuksesta arkistoaineistoihin, kuten digitoituihin oppilastöihin, valokuviin, piirustuksiin ja esineaineistoihin. VRC-oppaassa on ohjeita kuva-aineistojen hyödyntämiseen opinnäytetöissä, opetuksessa, tutkimuksessa ja taiteellisessa toiminnassa. Ohjeistukset koskevat erityisesti tekijänoikeusasioita, kuten tieteellisen viittaamisen käytäntöjä. Oppaan avulla voi perehtyä myös Creative Commons-lisensoitujen aineistojen hyödyntämiseen ja henkilötietojen huomioimiseen valokuvien käytössä.

VRC-palvelu tarjoaa myös koulutusta ja neuvontaa aineistojen käyttöön liittyvissä asioissa. Tiedotamme oppaassa ajankohtaisista koulutustapahtumista.

Yhteystiedot

Yhteydenotto ensisijaisesti sähköpostilla

Arkistoaineistoja koskevat tiedustelut: arkisto@aalto.fi

VRC-palveluja koskevat tiedustelut: oppimiskeskus@aalto.fi