Statista sisältää muun muassa tilastoja, toimialaraportteja sekä markkinatietoa.

Aalto-yliopistolla on nyt pääsy myös Statistan uuteen Global Consumer Survey-osioon. Global Consumer Survey tarjoaa tietoa kuluttamisesta sekä median käytöstä. Data on peräisin kymmenille tuhansille ihmisille kymmenissä maissa tehdyistä kyselyistä.

Pääsy Statistaan: https://login.libproxy.aalto.fi/login/?url=https://www.statista.com/

Palaute Statista-tietokannasta: oppimiskeskus@aalto.fi