Tutkimusdatan hallinta (Research data management, RDM) tarkoittaa tutkimusaineiston ja siihen liittyvän metadatan tuottamista, hallintaa ja säilyttämistä siten, että sen jatkokäyttö on mahdollista. Tutkimusdatan hallinta kattaa aineistojen järjestämisen ja kuvailun sekä päätökset tutkimusdatan säilyttämisestä ja jakamisesta projektin päättymisen jälkeen.

Tutkimusdatan hyvä hallinta estää tiedon katoamista ja edistää sen jakamista, mikä on usein rahoittajien ja kustantajien vaatimus. Aallon Tutkimusdatan hallinta -sivustolta löydät vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten teen tutkimusaineiston hallintasuunnitelman?
  • Mihin voin tallentaa tutkimusdatan, jos en halua avata sitä?
  • Miksi pitäisi olla kiinnostunut pysyväistunnisteista, kuten DOI?
  • Mitä metadata on ja miksi siitä pitäisi välittää?
  • Pitäisikö minun välittää tutkimusetiikasta?