Opinnäytetyön julkaiseminen ja arkistointi

  • Katso ohjeet oman korkeakoulusi Into-sivuilta kohdasta Valmistumisesta ja opinnäytteen julkaisemisesta
  • Maisterin ja kandidaatin opinnäytetyöt kerätään MyCourses- ja eAge-järjestelmien kautta Aaltodoc-julkaisuarkistoon
  • Huom. Tee työstäsi PDF/A-tiedosto. Ohje PDF/A-muotoon konvertoinnista
  • Opinnäytteiden kokotekstit ovat vapaasti saatavissa Aaltodoc-julkaisuarkistossa, mikäli tekijä on antanut siihen luvan

Oppimiskeskus vastaa julkaisujen elektronisesta arkistoinnista ja neuvoo niiden tallentamisessa Aaltodoc-julkaisuarkistoon.