Haastavat neuvottelut kahden suuren lehtikustantajan, Taylor & Francisin sekä Wileyn, kanssa ovat edelleen kesken. Lehdet ovat vielä tammikuun ajan luettavissa, joten nyt on viimeinen hetki ottaa talteen tarvittavat artikkelit. Kustantajien asettamien käyttöehtojen mukaan aineistoa saa yhdellä kertaa ladata kohtuullisia määriä opiskelu ja tutkimuskäyttöön.

Wileyn aineistot: http://libproxy.aalto.fi/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com

Taylor & Francisin aineistot: http://libproxy.aalto.fi/login?url=http://www.tandfonline.com/

Neuvotteluja voi seurata täältä: http://finelib.fi/neuvottelut/neuvottelutilanne/

Lisätietoja: oppimiskeskus@aalto.fi