Oppimiskeskuksen nimi

Oppimiskeskuksen nimen muuttaminen kirjastosta oppimiskeskukseksi herätti paljon negatiivisia tunteita. Nimeämistä pidettiin harhaanjohtavana, koska kyse kuitenkin on lähinnä kirjastopalveluja tarjoavasta kokonaisuudesta.

Nimen muutoksella on tavoiteltu uudenlaisen oppimiskulttuurin syntymistä.  Kirjastopalvelut muodostavat keskeisen osan yliopistoyhteisön palveluja. Olemme läsnä kaikkialla ja tämän vuoksi puhumme oppimiskeskuksesta, joka ei rajoitu vain yhteen rakennukseen tai tilaan, vaan levittäytyy eri toimintamuodoissa sinne missä asiakkaat, erityisesti opiskelijat ovat. Näin voimme Oppimiskeskuksessa tukea avoimen oppimis- ja opetuskulttuurin rakentumista Aaltoon. Emme tästä huolimatta pane pahaksemme, jos joku tulee jatkossakin asioimaan ”kirjastoon”.

Asiakaspalvelu ja kokoelmat

Kehitämme asiakaspalveluamme jatkuvasti mm. kokoamalla ja käsittelemällä siitä saatua palautetta sekä kehittämällä käytänteitämme ja asiakaspalvelujärjestelmiämme. Lisäksi koulutamme asiakaspalveluhenkilökuntaamme säännöllisesti.

Varauksen noutoilmoituksen teksti käydään läpi ja selkiytetään. Ilmoitus varatun kirjan saapumisesta lähetetään jatkossa mahdollisimman nopeasti, toivottavasti jo saman päivän aikana.

Elektronisia aineistoja on tilattu lisää ja tilataan edelleen budjetin ja saatavuuden sallimissa rajoissa. Aineistojen käyttöä tarkkaillaan ja tilaus lopetetaan, jos käyttöä ei ole.

Viestintä ja markkinointi

Palvelujemme markkinointiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja palveluistamme kerrotaan verkkosivuillamme sekä yliopiston omilla kanavilla. Lisäksi kerromme palveluistamme kaikissa opetus- ja opastustilanteissa. Myös asiakaspalvelumme vastaa mielellään kysymyksiin ja neuvoo palvelujemme käytössä. Jos vastausta ei heti löydy, me lupaamme etsiä sen.

Korkeakoulujen yhteyslinkkinä toimivaa Tieteenalavastaavien verkostoa kehitetään. Heidän välityksellään saamme tietoa koulujen aineistotarpeista ja vastaavasti tietoja kouluille meidän tarjoamistamme aineistoista ja palveluista.

Verkkopalveluja koskevien palautteiden osalta on valitettavasti vaikea tunnistaa, onko palautteessa kyse Oppimiskeskuksen omista verkkosivuista, Aalto-Finna –palvelusta vai jostakin muusta tarjoamastamme verkkopalvelusta. Oppimiskeskuksen verkkosivut on juuri uusittu ja kaikki saatu palaute käsitellään. Aalto-Finnan verkkopalvelua kehitetään jatkuvasti. Palautteissa toivottiin mm. tietoa tapahtumista, ja olemmekin lisänneet sivuillemme tapahtumakalenterin.

Suuri osa asiakkaistamme käyttää sosiaalisen median kanavia, ja sen vuoksi yritämme itsekin olla niissä mukana entistä aktiivisemmin.

Tilat ja tapahtumat

Ryhmätyöskentelytiloja toivottiin lisää, mutta niitä on jo tehty sen verran kuin oli mahdollista. Lisäksi kehitämme niiden löydettävyyttä. Yliopisto tarjoaa opiskelijoiden käyttöön mm. Aalto Space –tilavarausjärjestelmän, jolla voi varata tiloja käyttöönsä kuluvan päivän aikana.
Seuraamme myös asiakaspaikkojen riittävyyttä tiloissamme.

Tapahtumat aiheuttavat tiloissamme jonkin verran meluhaittaa, ja pyrimmekin hyvissä ajoin kertomaan mahdollisista häiriöistä asiakkaillemme. K-kerroksen Makerspace-tilan tapahtumasta pyrimme kuuluttamaan ennen tilaisuuden alkua. Lisäksi tähän tilaan on hankittu lisää siirreltäviä tuoleja ja pöytiä.

Oppimiskeskuksen opasteita lisätään, jotta saadaan mm. tilojen luonne paremmin esille ja hiljaiset työskentelytilat helpommin löydettäviksi.