Surname
Sukunimi
Given name
Etunimi
Title in Finnish
Nimike
Phone
Puhelin
NB
Huom.
Aaltonen Mari Tiiminvetäjä: Kirjastoaineistot
Team Leader:
Library Resources
+358 503 161 019 Kirjastoaineistot
Library Resources
Askola Henrik tietopalvelusihteeri +358 504 322 041 Opiskelijapalvelut
Student services
Einiö Leena tietopalvelusihteeri +358 403 538 010 Opiskelijapalvelut
Student services
Gryada Valeria suunnittelija +358 504 340 934 Opettajien palvelut
Teacher services
Haataja Heini tietopalvelusihteeri +358 403 538 011 email: heini-maaria.haataja @aalto.fi

Opiskelijapalvelut
Student services

Heikkinen Marjaana tietopalvelusihteeri +358 504 118 341 Kirjastoaineistot
Library Resources
Heilman Pekka tietopalvelusihteeri +358 504 006 901 Opiskelijapalvelut
Student services
Heino Kirsi tietoasiantuntija +358 503 161 009 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Holopainen Juha tietoasiantuntija +358 403 538 012 Opiskelijapalvelut
Student services
Juntunen Caroline taloussihteeri +358 505 112 710 Kirjastoaineistot
Library Resources
Kalska Raili tietopalvelusihteeri +358 503 564 651 Opiskelijapalvelut
Student services
Karsisto Anu vanhempi suunnittelija +358 403 538 025 Tietotekniikkapalvelut
IT Services
Kataja-Kotilainen Helena kirjastonhoitaja +358 505 771 855 Asiakirjahallinta
Records Management
Kerola Samuli tietoasiantuntija +358 403 538 014 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Kouvo Päivi tietoasiantuntija +358 503 782 926 Kirjastoaineistot
Library Resources
Laakso Jari koordinaattori +358 504 003 683 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Laaksonen Anne tietopalvelusihteeri +358 505 027 729 Opiskelijapalvelut
Student services
Lampola Mirja tietoasiantuntija +358 505 695 066 Kirjastoaineistot
Library Resources
Lankinen Mari tietoasiantuntija +358 403 538 028 Opiskelijapalvelut
Student services
Lehtokari Anja tietoasiantuntija +358 505 623 146 Opiskelijapalvelut
Student services
Lemiläinen Anni tietopalvelusihteeri +358 504 062 088 Opiskelijapalvelut
Student services
Leskinen Riitta-Liisa erityisasiantuntija, viestintä
senior specialist,
communications
+358 505 027 717 Ohjelmajohtajien palvelut
Programme manager services
Lindqvist Kimmo tietopalvelusihteeri +358 505 626 506 Opiskelijapalvelut
Student services
Maijala Risto tietoasiantuntija +358 504 003 782 Opettajien palvelut
Teacher services
Maikola Harri tietoasiantuntija +358 503 161 021 Kirjastoaineistot
Library Resources
Malmgren Marja tietoasiantuntija +358 503 161 012 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Marttila Jaakko tietopalvelusihteeri +358 504 117 914 Ohjelmajohtajien palvelut
Programme manager services
Mure Laura tietoasiantuntija +358 504 079 041 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Mörttinen Eeva järjestelmäasiantuntija +358 503 161 013 Johtamisen tietopalvelut
Management Information Service
Nieminen Saija koordinaattori +358 505 112 805 Opiskelijapalvelut
Student services
Nuoreva Antti projektisuunnittelija +358 503 841 731 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Paakkanen Marja kirjastoamanuenssi +358 503 219 999 Opiskelijapalvelut
Student services
Paalanen Tarja julkaisusihteeri +358 503 161 015 Ohjelmajohtajien palvelut
Programme manager services
Palmgren Virpi tietoasiantuntija +358 503 161 016 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Pietilänaho Anu tietoasiantuntija +358 504 311 542 Kirjastoaineistot
Library Resources
Pusa Paula osastosihteeri +358 504 081 644 Kirjastoaineistot
Library Resources
Raatikainen Matti erityisasiantuntija,
tiiminvetäjä:
LES-Palvelupisteet
senior specialist
team Leader:
LES Service Points
+358 503 732 233 Opiskelijapalvelut
Student services
Reijonen Birgitta tietopalvelusihteeri +358 503 161 020 Opiskelijapalvelut
Student services
Rantamäki Leena tietoasiantuntija +358 504 066 072 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Rousi Antti tietoasiantuntija +358 503 790 670 email: antti.m.rousi @ aalto.fi

Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support

Räisänen Marjatta tietopalvelusihteeri +358 503 682 772 Kirjastoaineistot
Library Resources
Rämö Eila johtava tietoasiantuntija +358 505 027 716 Kirjastoaineistot
Library Resources
Salonen Janne tietopalvelusihteeri +358 504 003 546 Opiskelijapalvelut
Student services
Santala Jaana informaatikko +358 4 076 380 Opiskelijapalvelut
Student services
Sarkki Miira tietoasiantuntija +358 403 538 027 Opiskelijapalvelut
Student services
Sarvilahti Marika tietoasiantuntija +358 505 249 076 Asiakirjahallinta
Records Management
Sievänen Marjo tietoasiantuntija +358 505 956 767 Kirjastoaineistot
Library Resources
Stelmahova Lilija tietopalvelusihteeri +358 505 112 705 Opiskelijapalvelut
Student services
Stelmahova Uljana tietopalvelusihteeri +358 504 125 172 Opiskelijapalvelut
Student services
Suhonen Hannele tietoasiantuntija +358 505 249 075 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Söderholm Maria tietoasiantuntija +358 505 124 618 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Tapani Saara tietopalvelusihteeri +358 403 538 015 Kirjastoaineistot
Library Resources
Tiitinen Kalle tietoasiantuntija +358 504 065 224 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Tuoresjärvi Taija tietoasiantuntija +358 504 114 576 Tutkimuksen strateginen tuki
Research strategic support
Vehmanen Irma tietopalvelusihteeri +358 505 908 441 Opiskelijapalvelut
Student services
Voigt Rita järjestelmäasiantuntija +358 504 691 733 Tietotekniikkapalvelut
IT Services
Yli-Hallila Tellervo tietoasiantuntija +358 504 488 524 Opiskelijapalvelut
Student services
Yrjölä Matti erikoistutkija +358 403 538 026 Tietotekniikkapalvelut
IT Services