Teokset toteutettiin kurssin lopussa järjestetyllä viikon kestäneellä saaristoleirillä, jolla opiskelijat tutkivat suhdettaan ympäristöönsä. Toisille se tarkoitti omien juurien ja lähtökohtien tarkastelua, toisille esimerkiksi post-humanistisen lähestymistavan omaksumista. Yhtä kaikki näyttely sisältää monia tapoja havainnoida, nähdä ja kokea todellisuutta.