Opiskelijat ovat tutustuneet puuhun ja metalliin materiaaleina ja kokeilleet erilaisia tapoja ja taitoja työstää niitä. Nämä taidot on samalla valjastettu ilmaisun käyttööni. Erinomainen taito ilmaista itseään visuaalisesti ei välttämättä vaadi virtuoosimaista teknistä osaamista, niin kuin ei huippuunsa viritetty tekniikan hallintakaan takaa vahvaa ilmaisua. Vahva ilmaisu edellyttää taitoa ilmaista.