Ensimmäisen vuosikurssin harjoitustyö Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. Kurssiin kuului harjoitustyö, joka oli ryhmätyönä tehtävä aistipaviljonki. Tehtävä oli lyhyt ja intensiivinen, ja siihen osallistuivat sekä arkkitehtuurin että maisema-arkkitehtuurin opiskelijat.

Harjoitustyönä tehtiin ulkonäyttelyalue Helsingin Vanhankaupunginlahdelle. Näyttely muodostui yksittäisistä, vapaasti maastoon sijoittuvista, noin 30m2 kokoisista teräsbetonirakenteisista paviljongeista. Kunkin paviljongin teemaksi valittiiin paikalle ominainen aistimus tai luonnonelementti, esimerkiksi näkymä, ääni, vesi, päivänvalon kierto tai kasvillisuus. Paviljongin sai sijoittaa vapaasti sovitulle alueelle. Paviljongin tuli olla katettu, ja sen lähiympäristöä sai myös käsitellä ja kattaa. Harjoitustyö suunniteltiin ja toteutettiin valamalla 4-5 hengen ryhmissä mittakaavassa 1:10.

Kurssiin kuului myös jo perinteeksi muodostunut opintomatka, jolla tutustuttiin sekä nykyarkkitehtuuriin, että vanhempaan modernismiin. Kurssilla vierailtiin myös Parman betonitehtaalla Kangasalalla. Finnsementti lahjoitti harjoitustyöhön sementin ja erilaisia runkoaineita. Kurssin luennoista vastasivat rakennusopin professorit, arkkitehdit Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen. Harjoitustyötä ohjasivat arkkitehdit Osma Lindroos, Mikko Liski ja Paul Thynell. Vierailevana ohjaajana ja betoniasiantuntijana toimi DI Seppo Petrow. Oppi- ja tenttikirjana käytetään yliopisto-opettaja Päivi Väisänen toimittamaa kirjaa Betoni, perustietoa arkkitehtiopiskelijalle.

Osma Lindroos, arkkitehti, yliopisto-opettaja
Helsingissä, 14.8.2018