Kuvaus

Desktiptiivisen geometrian, eli “deskiksen” kurssin harjoitustöitä ja kilpailutöitä, joita tekivät lähes kaikki tekniikan alan fuksit aina 1960-luvulle saakka. Maanmittauksen opiskelijat ja arkkitehdit suorittivat deskiksen lisäksi myös perspektiiviopin kurssit. Deskriptiivistä geometriaa ja projektiokuvien geometristen perusteiden hallitsemista pidettiin tarpeellisena lähes jokaiselle teekkarille. Kokoelmassa on opiskelijoiden harjoitustöitä, kuten fotogrammetrisia konstruktioita ja rekonstruktioita sekä erilaisia perspektiiviopin harjoituksia. Aineistoa on käytetty opetuksessa 1960-luvun puoliväliin saakka.

Tuntiopettajien ja assistenttien nimikirjaimia harjoitustöissä: Simo Kivelä, Erkki Rosenberg, Keijo Kaittola, Alpo Pajunen, Olli Tammi, EJ Nyström.

Rajavuodet

1930-1960

Laajuus

Alle 100 työtä

Sisältö

Tussipiirustuksia, akvarelleja

Käyttöoikeudet

Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Oppilastöiden muu jatkokäyttö on luvanvaraista.