Kuvaus

Arkkitehtuurin laitoksen tutkintosääntö hyväksyttiin keväällä 1909, jonka mukaan korkeakouluun kirjoittautuneet ylioppilaat suorittavat diplomitutkinnon. Arkkitehtuuritutkinnon diplomityövaatimuksena pidettiin keskikokoisen rakennuksen piirustusten laatimista, rakenne- ja kustannusarvioineen sekä aine- ja työselostuksineen. Tutkinto jakautui kahteen osaan; ensimmäiseen yleiseen tutkintoon, joka sisälsi matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja, sekä toiseen osaan joka käsitti ammattiaineet sekä erillisen diplomitehtävän.

Rajavuodet

1905-1961

Laajuus

n. 2000 piirustusta

Sisältö

Tussi- ja lyijykynäpiirustuksia

Käyttöoikeudet

Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Oppilastöiden muu jatkokäyttö on luvanvaraista.