Aalto-yliopiston arkiston digitoidut kokoelmat

Aalto-yliopiston sekä sitä edeltäneiden korkeakoulujen toimintaan liittyviä kuva-aineistoja, kuten toimintaa dokumentoivia valokuvia, oppilastöitä ja opinnäytteitä digitoidaan ja luetteloidaan Aalto-Finnaan. Käyttöoikeustiedot näytetään kuvan yhteydessä, osa aineistosta on lisensoitu Creative Commons-lisenssillä, osassa jatkokäyttö on luvanvaraista. Aalto-Finnassa on rajoitettu määrä digitoitua aineistoa ja arkistolla on kokoelmia, jotka eivät vielä ole digitaalisesti saatavilla. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä: arkisto@aalto.fi (arkistoaineistojen tutkijapalvelut, korkearesoluutioset kuvat, digitointi ja käyttö julkaisuissa)

Valokuvakokoelmat

Oppilastyöt ja opetusaineistot

Henkilöarkistot

Museokokoelma

 

Valokuvakokoelmat

 

Taideteollisen korkeakoulun valokuvakokoelma

 • Rajavuodet: 1880-2009
 • Laajuus: 3000
 • Sisältö: Mustavalkoisia sekä värillisiä valokuvia
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Creative Commons-lisenssillä: CC-BY-NC 4.0, vanhimmat Public Domain-lisenssillä, osassa jatkokäyttö luvanvaraista

Taideteollisen korkeakoulun ja sen edeltäjien toimintaa, tiloja ja henkilöitä dokumentoiva karttuva valokuvakokoelma sisältää vedoksia, negatiiveja ja dioja, joiden aiheena opetustilanteita, näyttelyitä, harjoitustöitä, opintomatkoja, lukukauden erilaiset tapahtumat ja opiskelijaelämä.

Teknillisen korkeakoulun valokuvakokoelma

 • Rajavuodet: 1850-
 • Laajuus: 3000
 • Sisältö: Mustavalkoisia sekä värillisiä valokuvia
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Creative Commons-lisenssillä: CC-BY-NC 4.0, vanhimmat Public Domain-lisenssillä

Teknillisen korkeakoulun kuvakokoelma. Teknillisen korkeakoulun ja sen edeltäjien toimintaan, henkilöihin, toimipisteisiin ja tiloihin liittyvä kuva-arkisto.

Oppilastyöt ja opetusaineistot

 

Arkkitehtuurin kotimaisen historian opetusdiat

 • Rajavuodet: 1900-
 • Laajuus: 1500
 • Sisältö: valokuvia, postikortteja
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Public Domain-lisenssillä

Vanhoja opetuksessa käytettyjä pahvitaustoille liimattuja valokuvia, reprokuvia sekä postikortteja Suomen arkkitehtuurista, kuten kirkkoja ja linnoja.

Arkkitehtuurin mittauspiirustukset

 • Rajavuodet: n. 1868 – 2016
 • Laajuus: 6000 piirustusta
 • Sisältö: Lyijykynä- ja tussipiirustuksia, pieni osa akvarellitöitä
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Creative Commons-lisenssillä: CC-BY-NC 4.0, vanhimmat Public Domain-lisenssillä

Aalto-yliopiston ja sen edeltäjän Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin opetuksessa on ollut yli sadan vuoden ajan perinteenä laatia mittauspiirustuksia. Vuodesta 1907 mittauspiirustusten laatiminen jostakin merkittävästä vanhasta rakennuksesta kuului pakollisena osana arkkitehtiopintoihin. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä mittauspiirustuksia laadittiin esimerkiksi Suomen keskiaikaisista kirkoista, myöhemmin on keskitytty mm. puukaupunkien rakennusperintöön, kartanoarkkitehtuuriin ja talonpoikaisrakentamiseen.

Arkkitehtuurin opetusdiat

 • Rajavuodet: n. 1880-2000
 • Laajuus:  (45 000), 14 000 digitaalisesti saatavilla
 • Sisältö: diapositiivi
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Creative Commons-lisenssillä: CC-BY-NC 4.0

Opetusdiakokoelman aihe-alueet käsittelevät arkkitehtuurin historian eri osa-alueita teemoittain muinaisesta arkkitehtuurista kaupunkiarkkitehtuuriin ja linnoista erilaisiin tyylisuuntauksiin ja arkkitehdin mukaan koostetuista kokonaisuuksista sisustusarkkitehtuuriin. Aineistossa on reprokuvia, itse kuvattu materiaalia ja opetuskäyttöön hankittua kuva-aineistoa. Aineisto kattaa kotimaisen sekä ulkomaisen kuva-aineiston.

Deskriptiivinen geometria ja perspektiivioppi

 • Rajavuodet: 1930-1960
 • Laajuus: (n. 1000), alle 100 digitaalisesti saatavilla
 • Sisältö: Tussipiirustuksia, akvarelleja
 • Käyttöoikeudet: Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Oppilastöiden muu jatkokäyttö on luvanvaraista.

Desktiptiivisen geometrian, eli “deskiksen” kurssin harjoitustöitä ja kilpailutöitä, joita tekivät lähes kaikki tekniikan alan fuksit aina 1960-luvulle saakka. Maanmittauksen opiskelijat ja arkkitehdit suorittivat deskiksen lisäksi myös perspektiiviopin kurssit. Kokoelmassa on opiskelijoiden harjoitustöitä, kuten fotogrammetrisia konstruktioita ja rekonstruktioita sekä erilaisia perspektiiviopin harjoituksia. Aineistoa on käytetty opetuksessa 1960-luvun puoliväliin saakka.

Rakennusoppi

 • Rajavuodet: 1950-2000
 • Laajuus: (20 000), 6000 digitaalisesti saatavilla
 • Sisältö: diapositiivi
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Creative Commons-lisenssillä: CC-BY-NC 4.0

Rakennusopin opetusdioja, oppilastöitä ja -projekteja sekä toiminnan seurauksena syntynyttä kuva-aineistoa, kuten ekskursioita ja inventointeja.

Sommittelupiirustus

 • Rajavuodet: 1906-1960
 • Laajuus: 3000
 • Sisältö: akvarelleja, lyijykynäpiirustuksia, guassimaalauksia
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Creative Commons-lisenssillä: CC-BY-NC 4.0, vanhimmat Public Domain-lisenssillä, osittain jatkokäyttö luvanvaraista

Harjoitustöitä koulun eri osastoilta, joita eri oppiaineissa opiskelevat opiskelijat ovat tehneet. Pääosin sommittelupiirustuksen harjoitustöitä, mm. asetelmia, tekstiili-, huonekalu-, ja esinesuunnitelmia, ornamentti- ja koristemaalausharjoitelmia, sisustussuunnitelmia, graafisia ja typografisia harjoitustöitä. Osa piirustuksista on kopioita museoesineistä. Aineisto käsittää vaihtelevilla tekniikoilla erilaisille pohjamateriaaleille tehtyjä piirustuksia, maalauksia, painotöitä ja kollaaseja. Vuosikurssien sisällä töitä, jotka kuuluvat Taideteollisuuskoulun järjestämiin piirustuskilpailuihin.

Teollinen tekstiilisuunnittelu ja tekstiilitaide

 • Rajavuodet: 1970-2004
 • Laajuus: n. 200 työtä
 • Sisältö: Painettuja, kudottuja, sidottuja tekstiilitöitä sekä piirustusluonnoksia
 • Käyttöoikeudet: Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Oppilastöiden muu jatkokäyttö on luvanvaraista.

Teollisen tekstiilisuunnittelun oppilastöitä sekä tekstiilitaiteen harjoitustöitä, kuten kudottujen kankaiden, vaateteollisuuskuosien, sisustuskankaiden ja painokankaiden suunnitelmia sekä materiaalikokeiluja.

Vaatetussuunnittelun oppilastyöt ja kilpailutyöt

 • Rajavuodet: 1970-2010
 • Laajuus: n. 50 pukua
 • Sisältö: Pukukokonaisuuksia, joissa voi olla useita osia, kuten mekko, jakku ja huivi.
 • Käyttöoikeudet: Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Oppilastöiden muu jatkokäyttö on luvanvaraista.

Kokoelmassa on oppilaiden valmistamia pukuja, jotka on suunniteltu ja valmistettu vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitoksella. Puvut on tehty kilpailuihin (Concours International des Jeunes Créateurs de Mode 1989-1991, IWS-kilpailu 1985, Igedo 1992, St. Gallen 1981-1982), projekteihin, kurssi- tai lopputöihin. Lisäksi kokolmaan kuuluu tekstiilitaiteen harjoitustöitä, kuten kudottujen kankaiden, vaateteollisuuskuosien, sisustuskankaiden ja painokankaiden suunnitelmia.

Valokuvataiteen koulutusohjelman oppilastyöt

 • Rajavuodet: 1970-1990
 • Laajuus: (10 000), 1100 digitaalisesti saatavilla
 • Sisältö: Mustavalkovedoksia, värivedoksia, polaroid -kuvia, negatiiveja, dioja
 • Käyttöoikeudet: Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Oppilastöiden muu jatkokäyttö on luvanvaraista.

Opiskelijoiden harjoitus- ja lopputyökokoelma sisältää laajan kokoelman valokuvauksen oppiaineeseen liittyviä oppilastöitä, mm. vedostusharjoituksia, kuvasarjoja ja kollaaseja. Kokoelma antaa arvokkaan läpileikkauksen tutkijoille valokuvauksen opetuksesta, tekniikoista sekä harjoitusten sisällöistä. Sisältää myös kuvataidekasvatuksen osaston opintoainekokonaisuuden valokuvauksen harjoitustöiden suppean sarjan.

Yhdyskuntasuunnittelun diplomityöt ja oppilastyöt

 • Rajavuodet: 1960-1980
 • Laajuus: (38 000), 2000 digitaalisesti saatavilla
 • Sisältö: diapositiivi
 • Käyttöoikeudet: Jatkokäyttö luvanvaraista

Kokoelma sisältää harjoitus- ja lopputöitä sekä opetuksessa käytettyä reprottua kuva-aineistoa, kuten karttoja, sekä itse otettuja valokuvia asuinalueista ja kaupunkiympäristöistä.

Henkilöarkistot


Johan Ahrenberg

 • Laajuus: noin 50
 • Sisältö: akvarelleja, piirustuksia
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Public domain-lisenssillä

Arkkitehti, taidemaalari Johan Jacob “Jac” Ahrenbergin (1847 Viipuri – 1914 Helsinki) aineistoa: kahdesta luonnoskansiosta kerätty kokonaisuus, joka koostuu piirustuksista, maalauksista, valokuvista ja painokuvista. Ahrenberg opetti piirustusta ja taidehistoriaa Polyteknillisessä opistossa (myöh. Teknillinen korkeakoulu).

Yki Nummi

 • Rajavuodet: 1950-1960
 • Laajuus: (n. 1000), 100 digitaalisesti saatavilla
 • Sisältö: piirustuksia, luonnoksia
 • Käyttöoikeudet: Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Muu jatkokäyttö on luvanvaraista.

Yki Nummen (1925 Hunan, Kiina – 1984, Helsinki) valaisinsuunnittelija, värisuunnittelija: luonnoksia, valaisinsuunnitelmia, värisuunnitelmia, muoviesineiden suunnitelmia, kuvituksia, tapettimalleja, esitelmiä, esseitä, artikkelileikkeitä.

Gustaf Nyström

 • Laajuus: n. 500 digitaalisesti saatavilla
 • Sisältö: Luonnoksia, akvarelleja, muistiinpanoja, postikortteja, valokuvia
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Public Domain-lisenssillä

Carl Gustaf Nyströmin (1856 Helsinki – 1917 Helsinki) ainestoa: Teknillisen korkeakoulun rehtori ja arkkitehtuurin professori. Nyström valmistui arkkitehdiksi Suomen polyteknillisestä koulusta vuonna 1876. Hän oli yksi ensimmäisistä oppilaitoksen kouluttamista arkkitehdeista.

Museokokoelma


Aalto-yliopiston museokokoelma

 • Rajavuodet: 1900-1980
 • Laajuus: 700
 • Sisältö: tutkimus- ja opetusvälineitä
 • Käyttöoikeudet: Käytettävissä Creative Commons-lisenssillä: CC-BY 4.0

Teknillisen korkeakoulun opetuksessa käytettyjä laitteita fysiikan, paperi- ja selluloosatekniikan, geologian ja geofysiikan laboratorioista sekä rakennusopin, maanmittaus- ja koneinsinööriosaston mittauslaitteita ja tutkimusvälineitä.