Please note: Archive materials are listed here in Finnish (most archive materials are available in Finnish only)

Aalto-yliopiston arkisto

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, jolloin Teknillinen korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät. Yliopiston nuoresta iästä johtuen arkistoaineiston määrä on vielä vähäinen.

Aalto-yliopiston arkistossa on mm. opetusohjelmat ja vuosi- ja toimintakertomukset.

Diplomityöt, pro gradut, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat ovat Aalto-yliopiston oppimiskeskuksessa.

Teknillisen korkeakoulu arkisto

 • Helsingin teknillinen reaalikoulu 1849 – 1872
 • Polyteknillinen koulu 1872 – 1879
 • Polyteknillinen opisto 1879 – 1908
 • Suomen Teknillinen korkeakoulu 1908 – 1942
 • Teknillinen korkeakoulu 1942 – 2009

Tausta: Tekniikan opetus aloitettiin 1849, jolloin opetettiin sekä yleissivistäviä että teknillisen ammatin taitoja. Tekniikan ammattiopetus alkoi 1858, jolloin perustettiin teknilliset ammattiosastot: insinööri-, koneinsinööri-, arkkitehti-, kemian teknologian ja maanmittausosasto. Vuonna 1879 valmistava luokka lopetettiin ja oppilaitoksessa annettiin vain maan korkeinta teknistä opetusta. Vuonna 1908 oppilaitos muuttui yliopistotasoiseksi.

Teknillisen korkeakoulun ja edeltäjien toimipaikat olivat Helsingissä, vuodesta 1877 Hietalahden torin laidalla omassa rakennuksessa. 1950 – 1960 –luvulla Otaniemeen rakennettiin uusi kampus, jonne korkeakoulu vähitellen muutti.

Sisältö: Teknillisen korkeakoulun ja sen edeltäjien keskeisimmät arkistoaineistot muodostuvat opiskelijoihin, opintoihin, opintosuorituksiin, henkilökuntaan ja korkeakoulun hallintoon liittyvistä aineistoista.

Rajavuodet 1848 – 2009

 

Teknilliseen korkeakoulun liittyvät henkilöarkistot

Komppa, Gustaf (28.7.1867 – 20.1.1949)

Polyteknillisen opiston insinööri 1890. TKK kemian professori 1908 – 1937, Turun yliopisto kansleri 1935 – 1945. Tieteellisiä saavutuksia mm. kamferin kokonaissynteesin kehittäminen 1901 – 1903, pineenin totaalisynteesin kehittäminen 1937, Komppa-menetelmä synteettisen bensiinin valmistamiseksi turpeesta ja puuraaka-aineesta.

Rajavuodet: 1830 – 1970 –luku

Laajuus: 10 yksikköä

Sisältää kirjeenvaihtoa, kirjoituksia, käsikirjoituksia, puheita, muistiinpanovihkoja, julkaisuja, lehtileikkeitä

Solitander, H.P.O. (26.3.1890 – 11.6.1968)

TKK DI tie- ja vesirakennusosasto 1913. TKK vesirakennustekniikan professori 1938 – 1958. Tehnyt näytelmiä ja kupletteja nimimerkillä Nikodemus ja Nuotti-Nikodemus.

Rajavuodet: 1880 – 1960 –luku

Laajuus: 15 yksikköä

Sisältää kirjeenvaihtoa, julkaisuja, muistioita ja lausuntoja mm. Jokelan vanutehtaasta, Vuoksesta, sota-ajan ulkomaankaupasta, Utran kanavasta. Luentomuistiinpanoja ja –monisteita. Käsikirjoituksia näytelmiin ja kupletteihin. Oskar Merikannon julkaisematon sävellys. Valokuvia mm. Saimaan kanavasta ja Hietalahden telakasta sekä lasinegatiiveja kanavista ja telakoista.

Lekve, Endre (10.8.1833 – 10.2.1882)

Helsingin teknillisen reaalikoulun/Polyteknillisen koulun teknisten aineiden opettaja 1859 ja Polyteknillisen koulun/Polyteknillisen opiston rakennusopin opettaja vuodesta 1862.

Rajavuodet: 1862 – 1881

Laajuus: 1 yksikkö

Sisältää kirjeenvaihtoa liittyen mm. rautatien rakentamiseen 1867, Polyteknillisen koulun tilojen laajentamiseen 1874 ja opintojen sisältöön 1877, kanavien ja siltojen rakentamiseen, Helsingin kaasulaitokseen 1881.

Hahl, Bernhard (1883 – 1929)

Opiskellut Polyteknillisen opiston insinööriosastolla 1893 – 1897

Rajavuodet: 1883 – 1929

Laajuus: 2 yksikköä

Sisältää luentomuistiinpanoja, piirustuksia ja oppikirjoja opinnoista Ranskassa. Sisältää Hahlin valokuvan.

Lampén, Alexander (20.7.1879 – 25.7.1935)

Polyteknillinen opiston kone- ja kemisti-insinööri 1903. TKK:lla Alexander ja Lucie Lampénin rahasto, joka muodostettu Lampénien lahjoituksesta. Rahastosta jaetaan apurahoja kemian alan opiskelijoille. Rahaston lahjoituksen asiakirjat ovat TKK:n arkistossa.

Rajavuodet: 1890 – 1940 –luku

Laajuus: 3 yksikköä

Sisältää tilojen omistuksiin liittyviä asiakirjoja Kerimäki, Punkaharju ja Kesälahti. Tutkimukseen liittyvää aineistoa ja näytteiden tutkimusta.

Nordfors, Wilhelm (syntymävuosi?)

Opiskellut Polyteknillisessä opistossa 1902, mutta siirtynyt opiskelemaan ulkomaille 1903.

Rajavuodet: 1903 – 1907

Laajuus: 1 yksikkö

Sisältää valokuva-albumin Zürichistä ja soutuharrastukseen liittyvää aineistoa Sveitsistä

Hintikka, Sulo (31.7.1884 – 2.3.1925)

Polyteknillisen opiston insinööri 1907. TKK:n ensimmäinen tohtori 24.5.1911. TKK lehtori 1915, TKK orgaanisen kemian ja erityisesti puun kemiallisen teknologian professori 1923.

Rajavuodet: 1880 – 1929

Laajuus: 7 yksikköä

Sisältää todistuksia, nimittämiskirjoja, käsikirjoituksia ja muistiinpanoja, patentteihin ja julkaisujen oikeuksiin liittyviä asiakirjoja, postikortteja, julkaisuja ja artikkeleita sekä lehtileikkeitä. Hintikan piirustusvälineet. Valokuvia Hintikasta ja perheestä.

Winter, Juho (syntymävuosi?)

Juho Winter aloittanut opinnot sähköteknillisellä osastolla 8.9.1910, suorittanut tutkinnon ensimmäisen osan 16.9.1913 ja valmistunut koneinsinööriosastolta 29.5.1916.

Rajavuodet: 1910 – 1916

Laajuus: 1 yksikkö

Winterin todistuksia. Sisältää kaksi valokuvaa TKK:n opiskelijoista vuodelta 1914 TKK:n tiloissa. Kuvissa on myös Juho Winter.

Wuolle, Bernhard (20.4.1876 – 3.11.1962)

Polyteknillisen opiston koneinsinööri 1900. TKK yleisen koneopin ja teollisuustalouden professori 1922 – 30.6.1946.

Rajavuodet: 1916 – 1956

Laajuus: 2 yksikköä

Sisältää tutkimuksen tausta-aineistoa mm. muistioita, kirjeitä, lehtileikkeitä

Rahola, Jaakko (1.6.1902 – 10.9.1973)

TKK DI 1925. TkT 1940. TKK laivanrakennusopin professori 1941 – 1955, TKK rehtori 1955 – 1965. Sotevan laivanrakenusosaston johtaja ja päällikkö 1944 – 1950

Rajavuodet: n. 1920 – 1970 –luku

Laajuus: 6 yksikköä

Sisältää tutkimusta ja piirustuksia mm. kallistuspöytäkirjat, hinaaja B2 ja B6, käsikirjoituksia, julkaisuja. Valokuva-albumi Suomen sotakorvauksista ja englantilaisista sotilasveneistä ja –aluksista.

Pekkala, Väinö (9.3.1908 – 15.8.2000)

TKK DI 1931. Opiskellut sekä arkkitehti- että rakennusinsinööriosaston tie- ja vesirakennusta.

Rajavuodet: 1921 – 1931

Laajuus: 4 yksikköä

Sisältää luentomuistiinpanoja, luentomonisteita ja harjoitustöitä rakennusinsinööriosaston opinnoista sekä harjoitustöitä arkkitehtiosaston opinnoista

Stenij, S.E. (30.9.1900 – 2.9.1985)

TKK mekaniikan professori vuodesta 1938. TKK rehtori 1965 – 1968.

Rajavuodet: 1917 – 1968

Laajuus: 3 yksikköä

Sisältää kirjeenvaihtoa, käsikirjoituksia ja mittaustuloksia, julkaisuja, konferenssiaineistoja

Palmén, John (1884 – 1952)

TKK kemian lehtori 1935 – 1941, TKK orgaanisen kemian professori 1941 – 1952

Rajavuodet: n. 1920 – 1930 –luku

Laajuus: 2 yksikköä

Sisältää luentoja ja tieteellisiä käsikirjoituksia.

Kokkonen, Pekka (14.8.1887 – 1951)

TKK DI 1916. TKK maanjakotekniikan professori 1936 – 1951. Toiminut myös insinöörinä asutushallituksessa ja maataloushallituksessa, asiantuntijana vesirakennushallituksessa, tutkijana maatalouskoelaitoksen keskusvaliokunnassa ja maanmittausinsinöörinä ja maanviljelystekniikan vt-assistenttina ja dosenttina. Kemijärvi-Salla pakkolunastuslautakunnan puheenjohtaja.

Rajavuodet: n. 1920 – 1940 –luku

Laajuus: 10 yksikköä

Aineisto sisältää lausuntoja, kirjoituksia mm. maaperäopista ja maa- ja metsätaloudesta, maanjako- ja asutusasioista, juuritutkimuksista, roudan tutkimisesta, viemäritutkimuksesta, vedenkorkeustutkimuksesta, viemäreiden kunnossa pysymisestä, uusjaosta. Lisäksi muistioita ja kirjeenvaihtoa. Kokkonen toiminut Kemijärvi-Salla pakkolunastuslautakunnan puheenjohtajana, minkä vuoksi aineisto sisältää pöytäkirjoja, muistioita ja karttoja pakkolunastukseen liittyen.

Pietikäinen, Juhani (14.8.1925 – 19.5.2008)

TKK DI 1959, TKK Tkl 1963, TKK TkT 1966. TKK metalliteknologian professori 1975 – 1989

Rajavuodet 1934 – 2009

Laajuus: 3 yksikköä

Sisältää kirjeenvaihtoa, lausuntoja, muistioita, puheita, julkaisuja, artikkeleita, lehtileikkeitä. Tutkimushankkeita. Muistojulkaisu 2011

Nyström, Evert (1895 – 1960)

TKK:n matematiikan lehtori 1929 – 1937, deskriptiivisen ja projektiivisen geometrian professori 1937 – 1944, sovelletun matematiikan professori 1944 – 1960

Rajavuodet: 1936 – 1960

Laajuus: 2 yksikköä

Sisältää muistiinpanoja, kirjoituksia, luentoaineistoja, julkaisuja, valokuva-albumi

Pere, Aimo (14.6.1921 – 14.8.2010)

TKK koneenpiirustuksen opettaja 1940 -luvun lopulta 1980-luvulle.

Rajavuodet: n. 1940 – 1980 –luku

Laajuus: 4 yksikköä

Sisältää kirjeenvaihtoa, muistioita ja muistiinpanoja mm. opiskeluajoilta, opetukseen liittyvää aineistoa, julkaisuja. Sisältää piirustuksia ja valokuvia julkaisuihin sekä piirustusmalleja (puuta ja metallia).

Erämetsä, Olavi (10.10.1906 – 3.1.1974)

TKK DI kemia 1934, TKK TkT 1936. TKK analyyttisen kemian lehtori 1940 – 1946, epäorgaanisen kemian professori 1947 – 1973

Rajavuodet: 1930 – 1960 –luku

Sisältää analyyseja ja käsikirjoituksia mm. indiumtutkimuksesta ja prometiumin rikastuksesta

Andersin, Hans (9.8.1930 – 24.10.2010)

TKK teknillisen fysiikan assistentti 1954, TKK tietojenkäsittelyopin professori 1968 – 1978, TKK tuotannon tietotekniikan (automaatiotekniikka) professori 1986 – 1993

Rajavuodet: 1955 – 2005

Laajuus: 4 yksikköä

Sisältää esitelmiä mm. matematiikkakoneista, kirjeenvaihtoa, vhs-kasetteja ja dioja

Laitinen, Jouko (1920 – 1979)

Rajavuodet 1930 – 1940 –luku

Opiskellut konetekniikan osastolla 1939 ja 1944 – 1946

Laajuus: 4 yksikköä

Sisältää opiskeluun liittyvää aineistoa mm. oppikirjoja, harjoitustöitä, Teekkari-lehtiä

Kujanen, Oskari (1905 – kuolinvuosi ei tiedossa)

Opiskellut insinööriosastolla tie- ja vesirakennusta 1925 – 1931, ei valmistunut

Rajavuodet 1925 – 1931

Laajuus: 4 yksikköä

Sisältää harjoitustöitä ja luentomuistiinpanoja

Laasonen, Pentti (14.3.1916 – 12.8.2000)

TKK:n lujuusopin professori 1948 – 1961, matematiikan professori 1962 – 1979, rehtori 1970 – 1979.

Rajavuodet: 1957 – 1995

Laajuus: 17 yksikköä

Sisältää kirjeenvaihtoa, puheita, kirjoituksia, muistiinpanoja, lausuntoja, luento- ja kurssiaineistoja, julkaisuja, lehtileikkeitä

Tiuri, Martti (13.11.1925 – 25.3.2016)

Ylioppilas 1945, TKK DI 1950, TKK TkT 1960. TKK radiotekniikan professori 1962 – 1989

Rajavuodet: 1950 – 2013

Laajuus: 25 yksikköä

Sisältää kirjeenvaihtoa, kirjoituksia, lausuntoja ei aiheisiin liittyen. Osallistumisia tapahtumiin. Tutkimukseen liittyvää aineistoa mm. havaintoaineistoja, mittaustuloksia. Opiskelu- ja opetusaineistoja. Julkaisuja, lehtiartikkeleita

Jauho, Pekka (27.4.1923 – 28.3.2015 )

TKK kunniatohtori 1985, akateemikko 1987. TKK ydinfysiikan professori 1957 – 1966, teknillisen fysiikan professori 1966 – 1970, ydinfysiikan dosentti 1971 – 1990. TKK reaktorilaboratorion johtaja 1962 – 1970

Rajavuodet: 1960 – 1970 –luku

Laajuus: 5 yksikköä

Sisältää kirjeenvaihtoa, muistioita liittyen reaktorilaboratorioon

Teeri, Niilo (23.5.1924 – 6.9.2007)

TKK DI milloin? LTY konesuunnitteluopin professori 1972 – 1980, LTY rehtori 1975 – 1977, keksijä.

Rajavuodet: 1965 – 1971

Laajuus: 3 yksikköä

Sisältää opetusaineistoja, kulumistutkimuslaitteen laskelmia ja luonnoksia, laulukirjoja

Blomberg, Hans (18.12.1919 – 5.11.2006)

TKK DI 1943, TkT 1953, teoreettisen sähkötekniikan professori (vaihtuva ruotsinkielinen professorinvirka) vuodesta 1956, TKK vararehtori 1981 – 1985. VTT sähkötekniikan laboratorion johtaja 1962 – 1972.

Rajavuodet: 1970 – 1980 -luku

Laajuus: 14 yksikköä

Sisältää ekskursioita, muistioita, kokouksia ja symposiumeita, kirjeenvaihtoa, dioja

Järjestämättä ja luetteloimatta

Krause, Outi (20.5.1948 -) HUOM. Ei ole vielä antanut lupaa arkistoluettelon julkaisuun

DI TKK 1972. TKK teknillisen kemian professori 1.9.1993 – 31.12.2015, vararehtori 1.8.2009 – 31.12.2009. Aalto varadekaani 1.1. – 31.12.2010, Aalto CHEM dekaani 2011 – 2013

Rajavuodet: 1982 – 2014

Laajuus: 6 yksikköä

Sisältää esityksiä, luentoja ja puheita, muistioita, muistiinpanokirjoja, lehtileikkeitä, hankkeita

Lounasmaa, Olli (20.8.1930 – 27.12.2002)

TKK teknillisen fysiikan professori 1965 – 1996. Akateemikko 1997. Perustanut Kylmälaboratorion 1965, Kylmälaboratorion johtaja 1965 – 1996. Saavutuksia Kylmälaboratoriossa mm. aivojen magnetoenkefalografia, Helium-3:n suprajohtavuuden toteaminen, ytimien magneettisen järjestäytymisen tutkiminen, kylmyyden maailmanennätykset.

Rajavuodet: 1957 – 2004

Laajuus: 46 yksikköä

Sisältää esitelmiä, matkakertomuksia, tutkimusprojekteja, muistioita,, lausuntoja ja kirjeenvaihtoa liittyen kylmälaboratorion asemaan, julkaisuja, kirjeenvaihtoa

Lehti, Raimo (4.10.1931 – 30.10.2008)

TKK matematiikan apulaisprofessori 1964 – 1967, matematiikan professori 1967 – 1989. Yleisen osaston johtaja 1968 – 1971

Rajavuodet: n. 1950 – 1990 –luku

Laajuus: 19 yksikköä

Sisältää lausuntoja, kirjeenvaihtoa, käsikirjoituksia, julkaisuja, harjoitus- ja koetehtäviä, luentoja

Helsingin Kauppakorkeakoulu ja edeltäjät sekä kannatusosakeyhtiöt

 • Suomen liikemiesten kauppaopisto, Liikemiesten kauppaopiston osakeyhtiö, Korkeamman kauppaopetuksen kannatusosakeyhtiö, Kauppakorkeakoulun kannatusosakeyhtiö 1897 – 1973
 • Kauppakorkeakoulu 1911 – 1974
 • Helsingin kauppakorkeakoulu 1974 – 2009

Tausta: Kauppakorkeakoulu perustettiin 1911, kun Suomen Liikemiesten Kauppaopiston rinnakkaisosasto järjestettiin korkeakouluksi. Kauppatieteen kandidaatin tutkinto perustetiin 1920. Nimike ekonomi otettiin käyttöön 1928. Tohtorin tukintoja on voinut suorittaa vuodesta 1931.

Kauppakorkeakoulu on toiminut Helsingissä, vuodesta 1950 lähtien Runeberginkadulla.

Valtiollistamisen jälkeen nimi muutettiin Helsingin Kauppakorkeakoluksi 1974.

Sisältö: Helsingin Kauppakorkeakoulun ja sen edeltäjien keskeisimmät arkistoaineistot muodostuvat opiskelijoihin, opintoihin, opintosuorituksiin, henkilökuntaan ja korkeakoulun hallintoon liittyvistä aineistoista.

Rajavuodet 1897 – 2009

Kauppakorkeakoulun digitoidut vuosikertomukset vuosilta 1950–1990 ovat nähtävissä Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen sivuilla.

Kauppakorkeakouluun liittyvät henkilöarkistot

Lehtinen, Ilta

Opiskellut Kauppakorkeakoulussa 1937 – 1938.

Rajavuodet: 1933 – 1939, 1989

Laajuus: 5 yksikköä

Sisältää muistiinpanovihkoja, luentoaineistoja, oppikirjoja, Lehtisen opiskeluun liittyviä esineitä, mm. ylioppilaslakki, valokuvia opiskeluajasta, haastattelu 1989

Honko, Jaakko (30.11.1922 – 31.2.2006)

Kauppakorkeakoulu ekonomi 1946, kauppatieteiden kandidaatti 1948, lisensiaatti 1951, tohtori 1955, Kauppakorkeakoulun liikelaskentaopin assistentti 1952 – 1956, lehtori 1956 – 1958, dosentti 1957 – 1958, liiketaloustieteen vt professori 1957 – 1958, apulaisprofessori 1959 – 1960, professori 1960 – 1986, vararehtori 1963 – 1969, rehtori 1969 – 1980, kansleri 1980 – 1989. TKK erikoisopettaja 1956 – 1964.

Rajavuodet:

Laajuus:

Aineistoa ei järjestetty eikä luetteloitu vielä

Muut arkistot liittyen Aaltoon, TKK:hon ja Kauppakorkeakouluun:

 Aalto Holding Oy

Aalto Holding Oy on Aalto-korkeakoulusäätiön kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka hoitaa säätiön osakeomistuksia tytäryhtiöissä ja muissa yhtiöissä.

Rajavuodet: 2010 – 2016

Laajuus: 1 yksikkö

Sisältää pöytäkirjat, tasekirjat ja tilinpäätökset

Helsingin kauppakorkeakoulun Holding Oy, HKKK Holding

Perustettu 1997

Rajavuodet: 1997

Laajuus: 1 yksikkö

Sisältää pöytäkirjat, tasekirjat ja kauppakirjat

TKK Executive School of Business Oy, TKK ESB

EuroMBA perustettu 1989. Perustajat TKK ja Johtamistaidon opisto. Siirretty TKK:n tuotantotalouden osaston alaisuuteen 1997. Osakeyhtiö muodostettu 2000-luvun alussa. MBA-koulutus siirretty Aalto EE:lle 2011. Suoritettavia tutkintoja olivat EuroMBA, joka oli myöhemmin nimellä MBA sekä CoreMBA, joka oli myöhemmin nimellä eMBA.

Rajavuodet: 1989 – 2011

Laajuus: 8 hm

Sisältää pöytäkirjat, opiskelijaluettelot, todistukset, opinto-oppaat

Aineisto vielä osittain seulomatta ja luetteloimatta

Tekniikan edistämissäätiö TES

TES:n edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla tekniikan kehitykseen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Säätiö perustettiin vuonna 1949 Teknillisen korkeakoulun 100-vuotisjuhlaan liittyen. Säätiön perusti 63 teollisuuden ja talouselämän merkittävää yhtiötä ja henkilöä.

Säätiö myöntää stipendejä ja määrärahoja tukien lahjakkaiden teekkareiden opiskelua sekä insinöörien ja arkkitehtien jatkokoulutusta. Se antaa avustuksia tekniikan kehittämiseen ja tekniikan tiedottamiseen. Toiminta jatkuu edelleen.

Rajavuodet 1947 – 2016

Laajuus: 10 hm

Sisältää TES:n hallinnollisen aineiston kuten säätiön perustaminen, pöytäkirjat, kirjeenvaihtoa, apurahahakemuksia ja -päätöksiä, lahjoituksiin ja rahastoihin liittyviä asiakirjoja, TES:n kirjanpidon ja toimintakertomukset sekä aineistoja liittyen Tesvisioon. TES:n julkaisut (siirretty kirjastosta)

Liikkeenjohdon instituutti Lifim

Lifim oli yrityselämän johtoportaan täydennyskoulutuslaitos. Keskeisiä organisaatiotietoja ja perustamisvuosia: Liikkeenjohdollinen Tutkimusryhmä LJT 1949, Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö TTT:n täydennyskoulutusvaliokunta sekä korkeakoulujen toimikunta 1958, Liikkeenjohdon instituutti Lifim ja kannatusyhdistys 1964, Liikkeenjohdon instituutin säätiö 1971, Oy Liikkeenjohdon Koulutuskeskus Ab 1972, Oy Eurolifim Ltd 1991, Lifim Oy Ab 2003. Vuonna 2007 HSE osti Lifimin osaksi alumnitoimintaansa. Sannäsin kartano Oy jatkoi osakeyhtiönä, jonka Aalto Holding Oy osti 2010 Liikkeenjohdon Instituutin kannatusyhdistykseltä. Alumnitoiminta jatkuu Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa, jossa järjestetään mm. Perspektiivipäivät.

Rajavuodet: 1949 – 2017

Laajuus: 11 hm

Sisältää perustamisasiakirjat, pöytäkirjat, toiminnan kehittämiseen ja projekteihin liittyviä asiakirjoja, kurssien ja seminaarien ohjelmat, osallistujat, luentoaineistoja, case-kirjasto, kirjanpidon ja toimintakertomukset, valokuvia

Suomen radiotieteen kansalliskomitea URSI

Kansainvälinen Radiotieteen unioni (URSI) perustettiin vuonna 1919. Suomessa URSIn kansallisena elimenä toimii Suomen radiotieteen kansalliskomitea (Suomen URSI), joka on perustettu vuonna 1952. Alun perin URSIn tavoitteena oli edistää radiotieteen tutkimusta, mutta ajan myötä unionin ala on laajentunut kattamaan koko sähkömagneettisen spektrin tutkimuksen. Suomen URSI kokoaa yhteen alan kansallisia toimijoita ja toteuttaa unionin tavoitteita Suomessa. Toiminta jatkuu edelleen.

Rajavuodet: 1952 – 2009

Laajuus: 2 hm

Sisältää pöytäkirjat, toimintakertomukset ja suunnitelmat, kirjeenvaihtoa, Radiopäivien esitykset, kirjanpitoa, matkakertomuksia ja raportteja

Outokumpu Oyj:n säätiö

Perustettu 1937 vuoritekniikan, metallurgian ja geologian opetuksen ja tutkimuksen edistämistä varten ja erityisesti tukemaan TKK:n vuoriteollisuuden opetuksen ja tutkimuksen käynnistämistä. Outokumpu Oyj:n Säätiön tarkoituksena on ollut edistää metallien valmistuksen ja jalostuksen, metalli- ja kaivosteknologian, malmigeologian ja niiden liiketoiminnan tutkimusta ja opetusta yliopistoissa. Säätiö lakkautettu 2010.

Rajavuodet: 1937 – 2010

Laajuus: 8 hm

Sisältää pöytäkirjat, kirjeenvaihtoa, kirjanpidon, stipendikertomuksia ja matkaraportteja, apurahahakemuksia

Aineisto on luetteloitu karkealla tasolla, mutta sitä ei ole järjestetty Otaniemen arkistossa, vaan se vaatii seulomista, uudelleenjärjestelyä ja luettelointia.

Teknillisen korkeakoulun tukisäätiö, nyk. Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö

Suomalaisen teollisuuden vuonna 1979 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on Teknillisessä korkeakoulussa/Aalto-yliopistossa suoritettavan teknistieteellisen tutkimuksen tukeminen ja siihen liittyvän opetustoiminnan edistäminen. Säätiö jakaa apurahoja opinnäytteisiin ja kerran vuodessa tutkimusapurahoja säätiön pääoman tuotosta.

Rajavuodet:

Laajuus 3 hm

Järjestämättä ja luetteloimatta

Helsingin teknillisen korkeakoulun opettaja- ja virkamiesyhdistys ry

Rajavuodet 1923 – 1972

Laajuus: 1 yksikkö

Sisältää pöytäkirjat, muistioita ja lausuntoja

Teknillisen korkeakoulun henkilökuntayhdistys ry

Henkilökuntayhdistys perustettu 1947. Oma yhdistyksensä, STTK:n alainen.

Rajavuodet 1947 – 1998

Laajuus: 6 yksikköä

Sisältää pöytäkirjat, neuvotteluaineistoja, vaaleihin liittyviä asiakirjoja, kirjeenvaihtoa, muistioita

Teknillisen korkeakoulun assistenttiyhdistys / Teknillisen korkeakoulun assistentit ry

Rajavuodet 1968 – 1976

Laajuus: 1 yksikkö

Sisältää pöytäkirjat, muistiot ja raportit liittyen mm. Työtaisteluihin

Helsingin kauppakorkeakoulun ammattiosasto ry

Perustettu 1972. Lakkautettu 2008, jolloin perustettiin Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL.

Rajavuodet: 1972 – 2008

Laajuus: 7 yksikköä

Sisältää pöytäkirjat, kirjeenvaihtoa, muistioita, jäsentiedotteet, kirjanpitoa

Korkeakoulujen sihteeriyhdistys KKSY ry

KKSY ry:n perustivat TKK:n, HSE:n ja Helsingin yliopiston sihteerit 12.1.1989. Tarkoitus  on toimia näiden organisaatioiden sihteereiden yhteistyöelimenä ammattitaidon kehittämiseksi. Yhdistys järjestää koulutusta ja virkistystoimintaa. Yhdistys toimii edelleen.

Rajavuodet: 1989 – 2014

Laajuus: 2 yksikköä

Sisältää perustamiseen liittyviä asiakirjoja, pöytäkirjat, kirjanpitoa, jäsenkirjeet ja tiedotteet, matkakertomukset, valokuvia

Teknillisen korkeakoulun professorien rouvat

Epävirallinen rekisteröimätön yhdistys. Perustettu 1957, perustaja Marianne Rahola (silloisen TKK:n rehtorin vaimo). Toimintaan kuulunut rouvien tutustuminen toisiinsa, vierailut yrityksiin, taidetapahtumiin yms. Toimintapäättynyt 2003.

Rajavuodet 1963 – 2003

Laajuus: 2 yksikköä

Sisältää pöytäkirjat, jäsenkirjeet, kirjeenvaihtoa, vierailuihin liittyviä asiakirjoja, kirjanpitoa, vieraskirjoja, valokuvia

Kauppatieteellinen yhdistys ry

Yhdistys ylläpitää ja laajentaa harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin ja toimii yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä.

Rajavuodet: 1931 – 2017

Laajuus:

Järjestämättä ja luetteloimatta

Suomen Operaatiotutkimusseura ry FORS

Seuran tehtävä on analytiikan ja operaatiotutkimuksen edistäminen Suomessa. Seura toimii linkkinä yritysten ja akateemisen maailman välillä ja edesauttaa tiedon siirtymistä yritysten käyttöön ja yliopistojen opetuksen kehittämistä yritysnäkökulmasta.

Seura järjestää tapahtumia sekä tarjoaa materiaaleja, jotta operaatiotutkimus kehittyisi Suomessa.

Rajavuodet: 1973 – 2017

Laajuus:

Järjestämättä ja luetteloimatta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkisto

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ARTSin arkistoon kuuluu korkeakoulun ja sen edeltäjien asiakirja-aineiston lisäksi alan muiden toimijoiden kulttuurihistoriallisesti merkittäviä asiakirjoja aina 1860-luvulta lähtien. Arkistoon kuuluu myös oppilastyökokoelma, joka sisältää piirustuksia, valokuvia ja AV-aineistoa, keramiikkaa, lasia sekä pukuja ja muita tekstiilejä.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja sen edeltäjien arkistot

Suomen Taideteollisuusyhdistys perustettiin vuonna 1875 ylläpitämään vuonna 1871 perustettua Veistokoulua, joten pääosa veistokoulun aineistosta sisältyy Taideteollisuusyhdistyksen arkistoon. Osa koulun oppilasmatrikkeleista, oppilasluetteloista ja päiväkirjoista vuosilta 1871–1940 on talletettu Kansllisarkistoon. Tämä osa aineistosta on käytettävissä mikrokortteina.

Veistokoulu muuttui vuonna 1885 valtionapua saavaksi Taideteollisuuskeskuskouluksi, joka puolestaan muuttui vuonna 1949 Taideteolliseksi oppilaitokseksi. Oppilaitos valtiollistettiin vuonna 1965 ja Taideteolliseksi korkeakouluksi oppilaitos muuttui vuonna 1973. Korkeakoulun arkistoon sisältyy osittain myös Taideteollisen oppilaitoksen arkistoaineistoa.

Taideteollinen korkeakoulu tuli osaksi Aalto-yliopistoa ja sen nimi muutettiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluksi vuonna 2012.

 • Aalto-yliopisto 2010 –
 • Taideteollinen korkeakoulu 1973 – 2010
 • Taideteollinen oppilaitos 1949 -1973
 • Taideteollisuuskeskuskoulu 1886 -1949
 • Veistokoulu 1871 – 1885

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun ja arkkitehtuurin alan opinnäytetyöt on luetteloitu Aalto-Finnaan. Uudemmat opinnäytteet vuodesta 2010 eteenpäin ovat käytettävissä Oppimiskeskuksen toisessa kerroksessa ja sitä vanhemmat tilauksesta Oppimiskeskuksen arkistossa. Sähköisessä muodossa olevat opinnäytteet löytyvät Aaltodoc-tietokannasta.

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen arkisto 1870–1977

Taideteollisuusyhdistyksen arkisto sisältää mm. Veistokoulun, Taideteollisuuskeskuskoulun ja Taideteollisuusyhdistyksen oppilasmatrikkeleita, päiväkirjoja, pöytäkirjoja, tilikirjoja sekä Ateneumin rakentamiseen liittyviä asiakirjoja. Vanhimmat aineistot vuosilta 1871–1940 ovat tutkijoiden käytettävissä mirkokorteilla.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon arkisto 1911 –

Suomen Koristetaiteilijain  Liitto Ornamo perustettiin vuonna 1911 yhdistämään koristetaidetta harjoittavien henkilöiden toimintaa ja valvomaan heidän etujaan. Vuonna 1966 yhdistyksen nimi muutettiin Teollisuustaiteen Liitto Ornamoksi, jonka jäsenjärjestöjä ovat:

 • Sisustusarkkitehdit SIO 1949 –
 • Tekstiilitaiteilijat TEXO 1956 –
 • Muotitaiteilijat MTO 1965 –
 • Teolliset muotoilijat  TKO1966
 • Taidekäsityöläiset TAIKO 1983 –

Ornamon ja sen jäsenjärjestöjen asiakirjat on talletettu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkistoon, joka vastaa myös aineiston tietopalvelusta. Ornamon asiakirjat on järjestetty ja luetteloitu ja vapaasti tutkijoiden käytössä. Jäsenjärjestöjen aineistojen järjestäminen on työn alla ja vain rajoitetusti tutkijoiden käytettävissä.

Kuva- ja esineaineistot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ARTS- arkisto säilyttää kuva- ja esineaineistoa, joka liittyy korkeakoulun ja sen edeltäjien toimintaan. Visuaaliset aineistot dokumentoivat korkeakoulun tieteellisiä ja taiteellisia saavutuksia sekä muotoilun, audiovisuaalisen viestinnän ja taidekasvatuksen opetuksen historiaa ja alan kehitystä Suomessa.

Taideteollisen korkeakoulun valokuvakokoelma (1880–2009)

Taideteollisen korkeakoulun ja sen edeltäjien toimintaa, tiloja ja henkilöitä dokumentoiva karttuva valokuvakokoelma sisältää vedoksia, negatiiveja ja dioja, joiden aiheena opetustilanteita, näyttelyitä, harjoitustöitä, opintomatkoja, lukukauden erilaiset tapahtumat ja opiskelijaelämä.

Piirustuskokoelma (1906–1969)

Taideteollisuuskeskuskoulun ja Taideteollisen oppilaitoksen yleisen sommittelupiirustuksen oppiaineessa tehtyjä harjoitustöitä. Piirustusten aiheina on mm. asetelmia, kasvitutkielmia, ornamentti- ja koristemaalausharjoitelmia, keramiikan koristeaiheita, muotoharjoitelmia, muotipiirustuksia, interiööri-, huonekalu- ja esinesuunnitelmia, graafisia ja typografisia harjoitustöitä. Osa piirustuksista on kopioita museoesineistä.  Kokoelma on käytettävissä Raami-kuvatietokannassa arkiston asiakaspalvelussa.

Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitoksen kilpailutyösarja (1980–1996)

Oppilaiden valmistamia pukuja kansainvälisiin kilpailuihin (Concours International des Jeunes Createurs de Mode 1989-1991, IWS-kilpailu 1985, Igedo 1992, St. Gallen 1981-82), projekteihin, kurssi- tai lopputöihin.

Valokuvataiteen oppilastyösarja (1970–1990)

Opiskelijoiden harjoitus- ja lopputyökokoelma sisältää laajan kokoelman valokuvauksen oppiaineeseen liittyviä oppilastöitä, mm. vedostusharjoituksia, kuvasarjoja ja kollaaseja.

Keramiikan – ja lasitaiteen oppilastyösarja (1902–1963)

Oppilastyönä tehtyjä harjoitus- ja lopputöitä, mukaan lukien professori Kyllikki Salmenhaaran valmistamia esineitä.

Taidekasvatuksen historia-arkisto 1910 –

Taidekasvatuksen historia-arkiston kokoelmatyötä on tehty vuodesta 1987 lähtien. Aineisto muodostuu yleissivistävän koululaitoksen piirissä tehdyistä kuvataiteen oppilastöistä ja Kouluhallituksen järjestämiin kuvataidekilpailuihin osallistuneista kilpailutöistä vuosilta 1931-1988. Lisäksi kokoelmaan kuuluu muuta kuvataideopetukseen liittyvää aineistoa: oppimateriaalia, opettajien leikekokoelmia ja päiväkirjoja, kouluhallituksen ylitarkastaja Kerttu Luukanteleen kirjoituksia ja muistivihkoja sekä Piirustusopettajayhdistyksen arkisto (1906-1928). Aineisto on järjestetty ja luetteloitu kouluittain/opettajittain/kilpailuittain ja se on vapaasti tutkijoiden käytettävissä tekijänoikeudet huomioiden.

TOKYO ry:n arkisto 1961-

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYO perustettiin vuonna 1961 Taideteollisen oppilaitoksen kuvaamataidonopettajaosaston ylioppilaskunnaksi ja se yhdistyi vuonna 1967 Taideteollisen oppilaitoksen oppilaskunnan kanssa. Vanha ylioppilaskunta sulautui vuoden 2010 uudistuksen myötä osaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa. Samalla perustettiin yhdistysmuotoinen TOKYO ry, joka jatkaa Taiteiden ja suunnittelun korkakoulun opiskelijoiden edunvalvontatyötä.

Aineisto on järjestetty ja vapaasti tutkijoiden käytettävissä.

Yksityiskokoelmat

 • Maija Heikinheimo
 • Airi Hortling
 • Fredrik J. Lindström
 • Hanna Loimaranta
 • Hannes, Kyllikki ja Helena Malisto
 • Harry Moilanen
 • Kerttu Niilonen
 • Yki Nummi
 • Päikki Priha
 • Kyllikki Salmenhaara
 • Eva ja Maria Taimi
 • Markus Visanti
 • Ritva Karpio
 • Birgitta Tikkanen
 • Walter Wahlroos

Suomen taideteollisuusyhdistyksen arkistoon sisältyvät henkilöarkistot

 • Arttu Brummer (kopioarkisto)
 • H.O.Gummerus
 • Greta-Lisa Jäderholm-Snellman
 • Gustav Strengell

Greta Lisa Jäderholm-Snellman

Keramiikkataiteilija Greta Lisa Jäderholm-Snellman toimi Taideteollisuuskeskuskoulussa posliinimaalauksen opettajana vuosina 1929–1937.

Jäderholm-Snellman työskenteli vuosina Arabian tehtaalla ja Séversin keramiikka tehtaalla Ranskassa sekä suunnitteli Riihimäen Lasille ja Iittalan lasitehtaalle astioita, maljakoita, rasioita ja lampunjalkoja.Greta Lisa Jäderholm-Snellman piti lukuisia näyttelyitä vuodesta 1921 alkaen, mm. Helsingissä, Pariisissa ja Lontoossa sekä yhdessä miehensä taiteilija Eero Snellmanin kanssa Tampereella, Viipurissa, Turussa ja Porissa. Hän kirjoitti englantilaiseen The Studio Yearbookiin artikkeleita suomalaisesta muotoilusta ja suomalaisiin naistenlehtiin juttuja kotimaisista ja ulkomaisista taide-, kulttuuri- ja seurapiiritapahtumista.

Jäderholm-Snellmanin kokoelma sisältää biographica -aineistoa, kirjeenvaihtoa, käsikirjoituksia, toiminta-asiakirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia.

Kokoelman laajuus: 10 yksikköä

Kokoelman rajavuodet: 1912 – 1967.

Gustaf Strengell

Filosofian maisteri, arkkitehti Gustaf Strengell toimi Suomen taideteollisen yhdistyksen museon intendenttinä 1911 – 1918, yhdistyksen sihteerinä 1901–1918 ja Suomen taideyhdistyksen gallerian intendenttinä 1914–1918. Hän toimi myös taideteollisten tuotteiden esittelijänä ja kauppiaana. Arkkitehtina Strengell suuntautui erityisesti huvilarakennuksiin ja sisustuksiin. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Strengell keskittyi työhönsä kirjailijana ja kriitikkona ja julkaisi arkkitehtuuria, sisustusta, mainontaa ja typografiaa käsitteleviä teoksia.

Strengellin kokoelma sisältää muutamia henkilökohtaisia asiakirjoja, käyntikortteja, kutsuja, kirjeenvaihtoa ja toiminta-asiakirjoja. Toiminta-asiakirjat liittyvät Pariisin kansainväliseen taideteollisuus näyttelyyn vuonna 1925 sekä Strengellin Liberty – Taiteellinen Asioimiston liiketoimintaan.

Kokoelman laajuus: 0,03 hm, 4 yksikköä

Kokoelman rajavuodet: 1913-1946